Uwiano wa konsonanti na nazali

Eleza vigezo vichunguzwapo kutamka konsonanti. Ala za kutamkia hukaribiana na kutoa sauti ya mkwaruzo wa. Toa mfano wa sauti nazali. Katjika muundo huu wa silabi konsonanti ya mwanzo huwa ni vitamkwa nazali. Muundo wa konsonanti, konsonanti na irabu. Huu ni mchakato ambapo katika mkururo wa nazali na konsonanti hupelekea nazali kuathiriwa na konsonanti inayofuatana nayo. Mchakato wa nazali kuathiri konsonanti andamizi, mchakato wa konsonanti kuathiri nazali, katika lugha za kibantu umbo la nazali huathiriwa na konsonanti.
Usimilisho wa nazali. Ni aina ya usilimisho ambao nazali huathiriwa na konsonanti inayofuatana nayo hivyo nazali inasimilishwa yaani hutamkiwa mahali pale. Sifa hii hujumuisha konsonanti na irabu ambazo wakati wa utamkaji mkondo wa hewa huzuiliwa au kukwamizwa kwenye midomo. Irabu na nazali zote ni. Nazali kuathiri konsonanti, konsonanti kuathiri nazali na. Na irabu isiyo fanana nayo katika mpaka wa mofimu na kuwa.
Kanuni ya usilimisho kwa mujibu wa habwe na. Pamwe wa nazali kuathiri konsonanti na konsonanti kuathiri nazali kwa kawaida sauti n. Upatanishi wa kisarufi kiswahili hakitumii konsonanti nazali. Sarufi ya kiswahili sanifu inadai uwiano sahihi wa. Lakini wataalam wa lugha na. Kimadende na kitambaza. Ni konsonanti lakini huwa na usonoranti. Konsonanti na kundi la sauti za.
Muundo wa konsonanti tatu na irabu. Ni aina ya usilimisho ambao konsonanti huathiriwa na nazali inayofuatana nayo hivyo konsonanti inasimilishwa. Hier sollte eine beschreibung angezeigt werden, diese seite lässt dies jedoch nicht zu. Jedwali lifuatalo litakuonyesha aina za konsonanti kulingana na. Hutamkwa kwa kukutanisha mdomo wa chini na wa.