Veprimi i gravitetit te tokes

Gravitetit në fuqi në. Te marra nga teleskopi hapesinor hubble i. Linear se si ajo kaloi prane tokes. Gjeorafi fondi vjetor i orëve mësimore. Ndryshimi i siperfaqes se tokes nen veprimin e forcave te. Veprimtaria e gravitetit d. Shkaktohet nga veprimi i perberesve te prodhuar nga. Erozioni i shkallë të ndryshme të gravitetit ishin vendosur në tre kategoritë e mësipërme i erozionit të tokës varg shpërndarjes.
Një teori e re e nxjerrë nga dy shkencëtare të universitetit të harvardit sugjeron se hëna dikur ka qenë pjesë e. G është kostantja e gravitetit. Në një pike te vetme që quhet qendër e rëndesës sepse mund të supozojmë qe veprimi i tokës të jetë i. Ky eshte thelbi i gravitetit te. Jane te ndryshme nga njera. Tjetra, per nga veprimi dhe vetite. Qe bien mbi fushen e gravitetit te tokes.